Medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering kan vi bevilja då rehabiliteringsbehovet är långvarigt.

Medicinsk rehabilitering beviljar vi för att upprätthålla och förbättra din funktionsförmåga. Medicinsk rehabilitering ges av social- och hälsovårdsverkets egna terapeuter eller som köptjänst. Som köptjänst beviljar vi fysio-, ergo- och talterapi samt musik- och ridterapi. Medicinsk rehabilitering beviljas enligt förordningen om medicinsk rehabilitering 1015/1991.

För att få medicinsk rehabilitering behöver du en rekommendation av social- och hälsovårdsverkets läkare. Våra terapeuter bedömer rehabiliteringsbehovet. Rekommendationer behandlas i arbetsgruppen för medicinsk rehabilitering enligt överenskomna kriterier. Vid beviljandet skrivs en betalningsförbindelse för köptjänst. Förnyandet av köptjänstbeslut förutsätter att du som klient har en rehabiliteringsplan som är i kraft.

Betalningsförbindelse till terapier beviljar vi endast på medicinska grunder och enbart till terapeuter som har avtal med social- och hälsovårdsverket. Det är alltid fråga om individuell prövning.

Avgifter

Besöken är avgiftsbelagda. Avgifterna är desamma som för övriga terapier på rehabiliteringens serviceenhet och faktureras i efterskott.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 26.09.2019