Esse-Kållby sjukvårdsmottagning

Esse-Kållby mottagning finns till för dig som bor i Esse- och Kållby-området. Som vuxen kan du besöka mottagningen i hälso- och sjukdomsärenden. Dina besök är tidsbeställda. På mottagningen finns också mödra-, barn- och preventivrådgivning.

Du kan besöka hälsovårdare för bl.a. sjukvårdsmottagning, livsstilsrådgivning och rådgivning vid långvariga sjukdomar. Vårdmaterialutdelning sker i Jakobstad. Du kan också vid behov få en hälso- och vårdplan uppgjord. Börja alltid med att kontakta telefonrådgivningen tfn (06) 786 1333.

Pedersöres diabetesskötare finns vid Esse-Kållby mottagning och tar emot dig som har diabetes från hela Pedersöre-området.

Du behöver inte anmäla dig då du kommer till Esse-Kållby mottagning.

Då du behöver läkare i hälso- och sjukvårdsärenden ska du kontakta telefonrådgivningen enligt ovan. Läkarens mottagning finns i Jakobstad vid Malmska hvc-mottagning. Läkaren på Esse-Kållby mottagning sköter endast rådgivningsärenden.

Då du p.g.a. psykisk ohälsa behöver en samtalskontakt kan du kontakta hvc:s psykteam.

Din patientjournal kan du läsa på Mina Kanta-sidor. Läs mera på vår sida om tjänsten. På sidan finns också information om hur du går till väga då du behöver förnya dina recept.

Kom alltid ihåg att avboka eller att ändra din tid vid förhinder genom att ringa telefonrådgivningen eller Esse-Kållby mottagning enligt ovan. Under Läs mera finns mera information om bl.a. undersökningsresultat, anmälning och förhinder.

Hemlab

I första hand ska du besöka laboratoriet vid Malmska för dina laboratorieprov. Om du har svårt att ordna detta är det också möjligt att få proven tagna på vissa provtagningsdagar vid Esse-Kållby mottagning eller Essehemmet. Meddela Esse-Kållby mottagning på förhand.

Avgifter

För vissa hälsovårdarbesök samt vissa intyg fakturerar vi avgifter enligt gällande taxa.

Broschyrer

 

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 02.01.2019