Bennäs - Kållby sjukvårdsmottagning

Enheten är stängd 16.12.2019 - 6.1.2020

 

Bennäs sjukvårdsmottagning har flyttat till Kållby, Centrumvägen 193


Bennäs-Kållby mottagning finns till för dig som bor i Bennäs- och Purmo-området. Som vuxen kan du besöka mottagningen i hälso- och sjukdomsärenden. Dina besök är tidsbeställda. På mottagningen finns också mödra-, barn- och preventivrådgivning.

Du kan besöka hälsovårdare för bl.a. sjukvårdsmottagning, livsstilsrådgivning, rådgivning vid långvariga sjukdomar och vårdmaterialutdelning. Du kan också vid behov få en hälso- och vårdplan uppgjord. Börja alltid med att kontakta telefonrådgivningen tfn (06) 786 1333.

Om du har diabetes kan du besöka Pedersöres diabetesskötare vid Esse välfärdsstation.

Du behöver inte anmäla dig då du kommer till Bennäs-Kållby mottagning.

Då du behöver läkare i hälso- och sjukvårdsärenden ska du kontakta telefonrådgivningen enligt ovan. Läkarens mottagning finns i Jakobstad vid Malmska hvc-mottagning. Läkaren på Bennäs-Kållby mottagning sköter endast rådgivningsärenden.

Då du p.g.a. psykisk ohälsa behöver en samtalskontakt kan du kontakta hvc:s psykteam.

Din patientjournal kan du läsa på Mina Kanta-sidor. Läs mera på vår sida om tjänsten. På sidan finns också information om hur du går till väga då du behöver förnya dina recept.

Kom alltid ihåg att avboka eller att ändra din tid vid förhinder genom att ringa telefonrådgivningen eller Bennäs-Kållby mottagning enligt ovan. Under Läs mera finns mera information om bl.a. undersökningsresultat, anmälning och förhinder.

Purmo sidomottagning

För dig som bor i Purmo finns en sidomottagning, som är öppen torsdagar. Du kan besöka mottagningen i sjukvårdsärenden och för hemlab. Ring alltid telefonrådgivningen eller Bennäs-Kållby mottagning enligt ovan för att boka tid.

Mottagningen finns vid Purmohemmet med parkering och ingång från bakgården.

Hemlab

I första hand ska du besöka laboratoriet vid Malmska för dina laboratorieprov. Om du har svårt att ordna detta är det också möjligt att få proven tagna på vissa provtagningsdagar vid Bennäs-Kållby mottagning eller Purmo sidomottagning. Meddela Bennäs-Kållby mottagning på förhand.

Avgifter

För vissa hälsovårdarbesök samt vissa intyg fakturerar vi avgifter enligt gällande taxa.

 

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 10.12.2019