B3 Allmänmedicinsk avdelning och intervallvård

Avdelning B3 är en allmänmedicinsk rehabiliteringsavdelning för dig som är i behov av vård och omsorg dygnet runt. På avdelningen finns 30 platser.

Vi vårdar dig som kommer för rehabilitering efter kirurgiska åtgärder och dig med långtidsprofil i väntan på fortsatt vårdplats. På avdelningen ordnar vi också regelbundna, avlastande intervaller vid behov. Intervallperiodens målsättning är att stödja, förbättra och upprätthålla din funktionsförmåga och aktivitet.

Personalen är ett mångprofessionellt vårdteam med kunniga och motiverade vårdare, som finns på plats dygnet runt. Vi har läkarrond varje vardag och då tar vi upp dina aktuella behov, önskemål och medicinska ärenden. Individuell fysio- och ergoterapi ordnar vi enligt dina behov.

Vi har ett rehabiliterande arbetssätt och vi stödjer dina individuella fysiska och psykiska förmågor. Patientsäkerheten är en viktig del av vården. Hela personalen är aktivt involverad för att du ska känna dig trygg och väl omhändertagen. Dina vårdbehov står i fokus och vi behandlar dig med respekt och omsorg. Läs mera om våra grundvärden.

Varje vardag ordnar vi gruppgymnastik på avdelningen. Andakter arrangerar vi regelbundet och du har även möjlighet att enskilt diskutera med sjukhusprästen. Dessutom får vi också besök av musiker och spelmän som kommer till avdelningen för att underhålla klienterna. Vi har även konstutställningar och dekorerar avdelningen och balkongen enligt olika säsonger och högtider.

Besökstiderna på avdelningen är dagligen kl. 14 - 15 och kl. 18 - 19, men anhöriga och bekanta är välkomna att besöka dig också andra tider enligt överenskommelse. Vi uppskattar anhörigas deltagande och engagemang i den dagliga vården och via anhörigsamtal.

Broschyr

Avgifter

För vistelsen på vår avdelning fakturerar vi en vårddygnsavgift.

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 18.02.2020