Allmänmedicinsk avdelning 6

A6 är en allmänmedicinsk akutvårdsavdelning. Vi vårdar dig som har akuta infektioner, fallolyckor, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar och dig som har neurologiska symptom. I dessa fall behövs ingen remiss utan du kommer till oss via jouren.

Våra specialområden är den palliativa (symptomlindrande) vården av cancerpatienter samt vården av patienter med dubbeldiagnoser, ss. missbruk och psykisk ohälsa.

Du kan också komma till avdelningen för förberedelser inför undersökningar, olika utredningar, rehabilitering eller eftervård från annan sjukhusavdelning.

Avgifter

För vistelsen på vår avdelning fakturerar vi en vårddygnsavgift.

Broschyrer

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 21.11.2019