Datastöd

Social- och hälsovårdsdverkets IT-tjänster handhas av 2M-it. Jakobstads enheten handhar både tekniskt stöd och stöd för mjukvaran.

 

Mjukvaran - Databyrån

Databyrån upprätthåller patientdatasystemet Lifecare gällande mjukvaran. Vi planerar, inför och upprätthåller organisationens verksamhet och produktifiering i datasystemet samt utbildar nya användare av systemet.

Vi administrerar användarrättigheter till Windows, Lifecare, E-post och en del andra program samt handleder användarna i användningen av programmen. Vi hjälper också i användningen av textbehandlingsprogram samt gör anvisningar för personalen om dataprogrammens funktioner.

Till vårt kontinuerliga arbete hör också att kontrollera registreringarna före den månatliga kommunfaktureringen. Vi producerar rapporter för organisationens och myndigheternas behov.

Vår personal upprätthåller också social- och hälsovårdsverkets webbsida och intranet.

Helpdesk-telefonen tar emot datastödssamtal vardagar. Helpdesken sköts turvist av personalen. Vi har ingen jour.

Databyrån arbetar i nära samarbete med stadens It-avdelning som handar tekniken och hårdvaran.

 

Hårdvaran - IT-avdelningen

IT-avdelningen handhar hårdvaran och koordinerar IT-tekniska frågor, t.ex. anskaffning av nya datorer, serverunderhåll och nätverk. It-avdelningen arbetar i nära samarbete med Databyrån.

Alla telefonsamtal angående användarstöd för It-utrustning koncentreras till IT-supporten. Telefonen sköts turvist av personalen. Vi har ingen jour.

Vid behov sänds ärendet vidare till personalen på Databyrån.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 13.11.2019