Öppenvård

Primärhälsovårdens kösituation 31.12.2019

Omedelbar kontakt såsom Hälso- och sjukvårdslagen förutsätter förverkligades med hjälp av ett återuppringningssystem.
Återuppringningen förverkligas under samma dag till 100 %.
Bedömning av vårdbehovet görs i allmänhet vid telefonkontakten, men senast inom 3 dygn.

Väntetid till telefonrådgivning

Jakobstad, Larsmo och Pedersöre
 • Genomsnittlig väntetid på samtal: 8 min 
 • Genomsnittlig väntetid på återuppringning: 52 min 
Nykarleby
 • Genomsnittlig väntetid på samtal: 1 min 45 sek
 • Genomsnittlig väntetid på återuppringning: 16 min 49 sek

Väntetid till icke brådskande vårdmottagning

Jakobstad, Larsmo och Pedersöre
 • Läkarmottagning: 1 vecka (tilläggsinformation från telefonrådgivningen)
 • Sjukvårdsmottagning: samma dag enligt vårdbedömning
Nykarleby
 • Läkarmottagning: ca 9 dagar (tilläggsinformation från telefonrådgivningen)
 • Sjukvårdsmottagning: samma dag enligt vårdbedömning

Hälso- och sjukvårdslagen bestämmer tidsgränser för vårdtillgänglighet för icke brådskande vård (s.k. vårdgaranti)

 • Man bör vardagar få omedelbar kontakt till hälsovårdscentralen. Den vanligaste kontakten sker per telefon. Ifall linjen är upptagen, ska det vara möjligt att lämna en begäran om återuppringning.
 • Bedömning av ickebrådskande vård ska göras senast på tredje dagen från första kontakten. Oftast görs vårdbedömningen redan vid telefonkontakten. Vårdbedömningen görs alltid av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (i allmänhet sjukskötare eller hälsovårdare). I telefonrådgivningen ger sjukskötaren/hälsovårdaren vårdanvisningar och kan också påbörja vården.
 • Den egentliga behovsprövade vården ska ordnas inom 3 månader och inom munhälsovården inom 6 månader efter vårdbedömningen.

Väntetider till vården publiceras i vår portal med 4 månaders mellanrum.

Kontakta telefonrådgivningen ifall du önskar närmare information om kösituationen!

Senast uppdaterad 24.02.2020