Dina rättigheter

Nedan information om dina rättigheter som patient. I menyn i högra kanten finns patient- och socialombudsmännens sidor, men också information om byte av mottagning/välja vårdenhet och tystnadsplikten. 

  • Patientens samtycke krävs för vården
  • Vården skall ske i samförstånd med patienten
  • Patienten skall få information om sitt hälsotillstånd, vårdens omfattning, riskfaktorer och alternativ till vården
  • Patienten har rätt att kontrollera de uppgifter som antecknats om honom eller henne i journalhandlingarna och korrigera dem ifall de är felaktiga
  • Om en person måste vänta på vård skall orsaken till dröjsmålet och den beräknade väntetiden meddelas
  • En person som är missnöjd med vården och/eller bemötandet kan framställa en anmärkning till vårdinrättningen
  • Vårdinrättningen skall ha en patientombudsman som bistår patienten och informerar patienten om hans eller hennes rättigheter och vid behov hjälper patienten med att framställa en anmärkning, anföra en klagan eller ansöka om ersättning
  • Då en barnpatient vårdas skall barnets åsikt beaktas när barnet är tillräckligt moget för att uttrycka sin åsikt. Barnets utveckling bedöms av en läkare eller en annan yrkesutbildad person
  • Barnets vårdnadshavare har inte rätt att förbjuda vård som behövs för att avvärja fara som hotar en minderårig persons liv eller hälsa

Blanketter

Länkar

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 23.04.2019