Avgifter Miljöhälsovård

Inom miljöhälsovården har utarbetats en taxa för hälsoinspektionen, som träder i kraft den 1.1.2018. Taxan har utarbetats på basen av timkostnaden för arbetsprestationen (50 euro/h). Man har också uppgjort avgiftstabeller för inspektioner enligt olika lagar. Avgifterna kommer dock inte att täcka de faktiska kostnaderna för inspektioner och provtagningar.

Taxans uppbyggnad:

Om kommunala avgifter stadgas i följande lagar inom miljöhälsovården:

  • Livsmedelslagen (23/2006) § 71
  • Hälsoskyddslagen (763/1994) § 50
  • Tobakslagen (549/2016) § 91
  • Strålskyddslagen (592/1991) § 69
Senast uppdaterad 25.09.2019