Avgifter Hälso- och sjukvård

 

Avgifterna ändrade 1.1.2018

Efter uppnått avgiftstak ändrar vissa avgifter


Patientfakturering
Allmänt om avgifter

Snabblänkar:
Avdelningar
Fullkostnadsersättningar
Hvc-mottagningar
Intyg
Jouren
Köptjänster
Mental- och beroendevård
Polikliniker


Preventivmedlen
Rådgivning
Tal- och näringsterapi
Terapeuter
Vaccinationer
Åtgärdspoliklinik (dagkirurgi)
Övriga avgifter
 


 

Hvc-mottagningarnas avgifter

(primärhälsovårdens öppenvård)

  2018
Barn
 • Debiteras ingen avgift för barn under 18 år
avgiftsfritt
Besök till läkare 3 gånger per kalenderår
 • Därefter, från fjärde besöket avgiftsfritt
20,60 €
Hembesök av läkare
18,90 €
Besök till sjukvårdsmottagningens sjukskötare/hälsovårdare
 • Avgiftsfritt
avgiftsfritt
Besök till expertskötare (astma-, diabetes-, hjärt- och reumaskötare) 3 gånger per kalenderår
 • fr.o.m. 1.8.2017
 • Därefter, från fjärde besöket avgiftsfritt
11,40 €
Besök till INR0-skötare (Marevan®), första infobesöket
 • fr.o.m. 1.8.2017
 • Övriga kontakter till INR-skötaren är avgiftsfria
11,40 €
Icke-brådskande vård för kronisk sjukdom (uppgörande av vårdplan eller uppföljning enligt vårdplan) 3 gånger per kalenderår
 • fr.o.m. 1.8.2017
 • Därefter, från fjärde besöket avgiftsfritt
11,40 €
Besök för utdelning av vårdmaterial, livsstilsrådgivning för äldre och arbetslösa
 • Avgiftsfritt
avgiftsfritt
Frontveteraner
Primärhälsovårdens öppenvårdsbesök för veteraner hemma från Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre är avgiftsfria
avgiftsfritt

 

Avgift om uteblir utan orsak
Av 15 år fyllda som utan orsak uteblir debiteras enligt statsrådets förordning 9.10.1992/912 §25 (5.12.2001)
50,80 €

Vaccinationer
Intyg
Preventivmedel
Studerande & utlänningar

Till början

 

Vaccinationer

  2018
Besöksavgift till läkare
20,60 €
Vaccinationsbesök till sjukskötare/hälsovårdare 3 gånger per kalenderår
 • fr.o.m. 1.8.2017
 • Vaccinationer som inte ingår i nationella vaccinationsprogrammet
 • Från fjärde besöket avgiftsfritt
11,40 €
Nationella vaccinationsprogrammets vaccinationsbesök, vaccin samt booster
 • Även ifall det krävs för utlandsresa
avgiftsfritt
Vaccin för utlandsresa
 • Patienter köper själv vaccin på recept
 • Besöksavgift enligt ovan
Vaccinet + 20,60 €
Vaccin för arbetsresa till utlandet
 • Ordnas via arbetshälsovården
Ordnas via arbetshälsovården

Till början

 

Jourens avgifter

  2018
Besök till läkare 3 gånger per kalenderår
 • Därefter, från fjärde besöket avgiftsfritt
20,60 €
Barn under 18 år
 • Primärvårdbesök avgiftsfritt
avgiftsfritt
Jourens helgavgift
 • Lördag - söndag + söckenhelger kl. 8 - 22
28,30 €
Jourens nattavgift
 • kl. 22 - 08
41,20 €
Besök till specialläkare
 • Debiteras även för barn under 18 år
41,20 €
Sjukskötarbesök
 • Avgiftsfria
avgiftsfritt
Frontveteraner
Jourbesök för veteraner hemma från Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre är avgiftsfria
avgiftsfritt

Till början

 

Poliklinkavgifter

 • (även imon psykiatri)
  2018
Engångsavgift
 • Poliklinikbesök till läkar- eller sjukskötarmottagning/besök
 • Debiteras även för barn under 18 år
 • Frontveteraner se sista punkten
41,20 €
Seriebesök
Besök som planerats minst 3 gånger efter varandra med högst 2 veckors mellanrum eller en gång per månad om intervallen för behandlingen bestäms av terapeutiska skäl
 • Debiteras för högst 45 besök per kalenderår
 • Debiteras inte för barn under 18 år
11,40 €
Hemsjukhus
 • Läkarbesök

18,90 €
 • Annan personal än läkare
12,00 €
Avgiftsfria besök
 • Besök hos cancerskötare
 • Psykologbesök
 • Inom psykiatrin
 • Vissa graviditetsultraljud
avgiftsfritt
Avgift om uteblir utan orsak
Av 15 år fyllda som utan orsak uteblir debiteras enligt statsrådets förordning 9.10.1992/912 § 25 (5.12.2001)
50,80 €
Frontveteraner
Poliklinik- och seriebesök för veteraner hemma från Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre är avgiftsfria inom specialsjukvården (debiteras inte heller i Vasa, Karleby, Seinäjoki eller Tammerfors)
avgiftsfritt

Till början

 

Terapeuter - Rehabiliteringens serviceenhet

Tal- och näringsterapi

  2018
Barn under 18
 • Debiteras ingen avgift för barn under 18 år
avgiftsfritt
Fysioterapi
 • Individuell fysioterapi/behandling
11,40 €
Ergoterapi
 • Individuell ergoterapi/behandling
11,40 €
Lymfaterapi
 • Individuell lymfaterapi/behandling
11,40 €
Grupper
 • Gruppverksamhet/gång
11,40 €
Avgiftsfria besök
 • Hjälpmedelsutlåning
 • Förebyggande besök både individuellt och gruppverksamhet
 • Barn under 18 år
avgiftsfritt

Till början

 

Tal- och näringsterapi

  2018
Barn under 18
 • Debiteras ingen avgift för barn under 18 år
avgiftsfritt
Talterapi
 • Individuell talterapi/behandling
11,40 €
Näringsterapi
 • Individuell näringsterapi/behandling, sjukvård
11,40 €
Grupper
 • Gruppverksamhet/gång
11,40 €
Avgiftsfria besök
 • Hjälpmedelsutlåning
 • Förebyggande näringsterapi
 • Barn under 18 år
avgiftsfritt

Till början

 

Åtgärdspoliklinikavgifter

Debiteras även för barn under 18 år

  2018
Åtgärspoliklinik
 • Åtgärd
41,20 €
Avgift om uteblir utan orsak
Av 15 år fyllda som utan orsak uteblir debiteras enligt statsrådets förordning 9.10.1992/912 § 25 (5.12.2001)
50,80 €

Till början

 

Avdelningarnas vårddygnsavgifter

För patienter under 18 år uppbärs avgift för högst 7 vårddagar/kalenderår

  2018
Kortvårdsavgift
 • Kortvårdsavgift/dygn
48,90 €
Långvårdsavgift
 • Enligt ett avgiftsbeslut som grundar sig på patientens betalningsförmåga
Varierar
Dag- eller nattvård
 • Dag- eller nattvård/dag eller natt
 • Avgiftsfritt inom psykiatrin
22,50 €
Medicinsk rehabilitering
 • Medicinsk rehabilitering/dygn
 • Rehabilitering på avdelning 2
16,90 €
Närstående vårdares ledighet
 • 3 dygn per månad eller högst 36 dygn/år
11,40 €

Till början

 

Mental- och beroendevård

Till början

(PDF) Klientavgifter inom mental- och beroendevård

Till början

 

Rådgivning

  2018
Besök och grupper inom hälsofrämjande och förebyggande hälsovård
 • Barnrådgivning som ingår i rådgivningsprogrammet
 • Mödrarådgivning som ingår i rådgivningsprogrammet
 • Familjerådgivning se punkten preventivmedel
 • Skol- och studerande hälsovård
avgiftsfritt
Vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet samt booster
avgiftsfritt

Till början

 

Intyg

  2018
Körkortsintyg
61,00 €
Hälsointyg för livsmedelsarbetare
 • t.ex. salmonella
20,60 €
HIV-intyg
20,60 €
B-intyg för specialersättningsgilla läkemedel
 • Inom primärhälsovården

avgiftsfritt
 • Inom specialsjukvården
50,80 €
Övriga intyg t.ex.
 • B-intyg
 • C-intyg
 • E-intyg
 • Blanco-intyg
50,80 €
Avgiftsfria intyg
 • Intyg som hör till vården t.ex. sjukintyg
avgiftsfritt

Till början

 

Preventivmedel

  2018
Besök för utprovning av lämpligt preventivmedel
 • Läkarbesöken är avgiftsbelagda
 • > 25-åringar: Preventivmedlets första dos (för 3 månader) avgiftsfri. Efter första dosen är preventivmedlen avgiftsbelagda. Obs! Hormonspiral och p-kapslar hör inte till gratissortimentet.
20,60 € för läkarbesök
> 25-åringar: P-piller första 3 månader
avgiftsfritt
> 25-åringar: NuvaRing första 3 månader
avgiftsfritt
> 25-åringar: Plåster första 3 månader
avgiftsfritt
> 25-åringar: Spiraler
 • Första kopparspiralen är avgiftsfri
 • Hormonspiraler köper patienten själv (inklusive den första) med recept och tar med till mottagningen
Patienten köper själv
> 25-åringar P-kapslar
 • P-kapslar köper patienten själv (inklusive den första) med recept och tar med till mottagningen
Patienten köper själv
< 25-åringar
 • Preventivmedlen är avgiftsfria


avgiftsfritt

Till början

 

Fullkostnadsersättningar

Trafikolycksfall
Försäkringsbolaget debiteras för både patient- och kommunandelen
Arbetsolycksfall
Försäkringsbolaget debiteras för både patient- och kommunandelen
Yrkessjukdomar
Krigsinvalider
 • 20 % eller mera
 • Statskontoret debiteras enligt en årlig kalkyl

Till början

 

Köptjänster

  2018
Barn under 18
 • Debiteras inte för barn under 18 år
avgiftsfritt
Rehabilitering
 • Fysio-, rid-, ergo-, SI-, musik- och talterapi
11,40 €
Psykoterapi
 • per besök
avgiftsfritt

Till början

 

Övriga avgifter

Behandlingar för missbruk
Avgiftsfria
Smittsamma sjukdomar
Avgiftsfria enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016)
Utlänningar
Se Avgifter för utlänningar
Militärintyg
Faktureras åt Österbottens regionbyrå
Asylsökande
Faktureras åt Jakobstads flyktingförläggning
Studerande
Utländska studerande (minst 2 år) och studerande från annan ort i Finland har samma rätt till bashälsovård, tandvård och mentalvårdstjänster som övriga kommuninvånare
Tester/intyg till polisen
Faktureras åt polisen

Till början

Senast uppdaterad 03.10.2019