Henkilökohtaisen budjetin kokeilu

Pohjanmaalla on käynnissä henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu osana iäkkäiden palveluita. Kokeilussa ovat mukana Vaasan, Pietarsaaren ja Närpiön sosiaali- ja terveystoimet. Kokeiluun valittavat asiakasryhmät ovat erilaisia mainituissa kunnissa, jotta saataisiin tietoa, kuinka tunnistetaan ne ikäihmiset, jotka voisivat hyötyä henkilökohtaisesta budjetista.

Henkilökohtaista budjetointia sovelletaan tässä kokeilussa rajatusti kotona asuville, paljon palveluita tarvitseville ikäihmisille sekä omaishoitajille ja omaishoidettaville asiakkaille . Kokeiluun osallistuminen on asiakkaille vapaaehtoista.

Hankkeessa kokeillaan henkilökohtaisen budjetin valinnanvapautta ja tuotetaan tietoa siitä, mitä mahdollinen valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tulee käytännössä vaatimaan palvelunjärjestäjiltä, julkisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta sekä kuntalaisilta.

Asiakkaille

Pietarsaaressa kokeilun piiriin otetaan 15 paljon palveluita käyttävää asiakasta. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä case managereihin.

Palvelutarpeen arviointiin osallistuvat asiakas ja palveluohjaaja sekä mahdollisesti asiakkaan lähiomaiset tai hänen edustajansa. Asiakkaan esittämän tavoitteen pohjalta mietitään, millaista tukea tai palvelua hänen tilanteensa vaatisi. Asiakkaan kanssa käydään läpi eri vaihtoehtoja ja hänelle annetaan tietoa henkilökohtaisesta budjetista ja palvelujen hankkimisesta henkilökohtaisen budjetin toimintamallilla. Asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata myös siten, että osaan palvelutarpeista lasketaan henkilökohtainen budjetti ja osaan vastataan järjestäjäorganisaation sote-palveluilla.

Lisätietoa asiakkaille ja palveluntuottajille palse.fi –sivustolla, jossa voi tutustua tarjolla oleviin palveluihin ja vertailla palveluntuottajia.

Palveluntuottajille

Palveluja tarjoavat yritykset voivat rekisteröityä palse.fi – sivustolla ja ilmoittautua palvelusetelipalveluiden tuottajaksi.

Lisäohjeita rekisteröitymisestä ja kirjautumisesta löytyy edellä mainitulta sivulta.

Esite

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla 

Video

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla (YouTube)

Viimeksi muokattu 10.01.2019