Oikeutesi

Alla tietoa oikeuksistasi potilaana. Oikean reunan valikosta löydät potilas- ja sosiaaliasiamiesten sivut, mutta myös tietoa vastaanoton vaihdosta/hoitopaikan valinnasta sekä  vaitiolovelvollisuudesta.

  • Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus
  • Hoidon on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa
  • Potilaalle on annettava tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon laajuudesta, riskitekijöistä ja hoidon vaihtoehdoista
  • Potilaalla on oikeus tarkistaa hänestä potilasasiakirjoihin merkityt tiedot ja oikaista ne mikäli ne ovat virheellisiä
  • Hoitoa jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan odotuksen syy ja arvioitu kesto
  • Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle
  • Hoitolaitoksella on oltava potilasta avustava potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa potilasta muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa
  • Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun lapsi on kyllin kypsä sen ilmaisemaan. Lääkäri tai muu ammattihenkilö arvioi lapsen kehittyneisyyden
  • Lapsen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi

Lomakkeet

Linkit

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 11.01.2019