Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden bär det politiska ansvaret för social- och hälsovården i samarbetsområdet. Nämnden har 16 medlemmar och ersättare, som utses av respektive samarbetskommun. Antalet nämndmedlemmar per kommun bestäms enligt respektive kommuns invånarantal.

Medlemmar 2017 - 2021

Ordinarie (Ersättare), parti, kommun

Henrik Sandberg (Carola Häggblom), sfp, Pedersöre
Annica Haldin (Daniel Tunér), sfp, Jakobstad
Marcus Suojoki (Mona Vikström), sfp, Jakobstad
Christer Tonberg (Stefan Storholm), sfp, Jakobstad
Simon Holmstedt (Bjarne Strengell), sdp, Jakobstad
Mervi Rantala (Ulla Hellén), sdp, Jakobstad
Lisen Sundqvist (Teija Löfholm), v, Jakobstad
Andreas Hjulfors (Daniel Svenlin), kd, Larsmo
Bernice Törnqvist (Görel Granholm), kd, Larsmo
Karita Nynäs (Jan Ray), sfp, Larsmo
Roger Frostdahl (Roy Björkman) sfp, Nykarleby
Maria Palm (Bo Kronqvist), sfp, Nykarleby
Stefan Grahn (Mikael Lindvall), sfp, Nykarleby
Greger Forsblom (Håkan Storbacka), sfp, Pedersöre
Johanna Holmäng (Helan Berger), sfp, Pedersöre
Ralf Lindfors (Benita Finne), kd, Pedersöre

Henrik Sandberg är ordförande och Annica Haldin är viceordförande.

T.f. social- och hälsovårdsdirektören Pia-Maria Sjöström är föredragande i social- och hälsovårdsnämnden. Kanslisekreterare Christina Sundqvist är sekreterare.

Kommun- och stadsdirektörerna, en representant för Jakobstads stadsstyrelse och medlemmarna i social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp har närvaro- och yttranderätt.

Nämndens sammanträden hålls i konferensrummet Panama i stadshuset. 

              
 

Senast uppdaterad 11.01.2019