Socialomsorgens ledningsgrupp

Socialomsorgens verksamhet leds av en ledningsgrupp.

Carola Lindén
Chef för socialomsorgen
Förvaltningskansli
Skolgatan 25 - 27 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång från gården

Maria Aho
Enhetschef för vuxensocialarbete
Vuxensocialarbete
Strengbergsgatan 1
Pb 111, 68601 Jakobstad

Mona Blomqvist
Ledande socialarbetare för handikappomsorgen
Omsorg om funktionshindrade

Telefontid
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8 - 9

Carita Blomström
Enhetschef för familjeservicecentralen
Enheten för familjetjänster

Hannele Grankvist
Avdelningschef handikappomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Strengbergsgatan 1
Pb 111, 68601 Jakobstad

Förman på Stella stödboende

Senast uppdaterad 13.12.2019