Hälso- och sjukvårdens samt äldreomsorgens ledningsgrupp

Hälso- och sjukvårdens samt äldreomsorgens verksamhet leds av en ledningsgrupp.

Pia-Maria Sjöström
Social- och hälsovårdsdirektör tf, chefsläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

- Ordförande i social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp
- Kontaktperson för medicinsk forskning

Lis-Marie Vikman
Chef för vårdarbetet
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Pirjo Knif
Chef för äldreomsorgen
Förvaltningskansli
Skolgatan 25 - 27 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång från gården

Ordförande i gerigruppen
Ansvarar för boenden
- Sandlunden
- Roslunden
- Esselunden
- Purmohemmet
- Nykarleby vårdavdelning

Britt-Mari Bjon
Överläkare
Överläkare i allmänmedicin
Malmska hvc-mottagning

Camilla Forsander
Ledande psykolog
Psykologtjänster

Anne Hynynen
Överskötare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Ansvarsområden
- Mental- och beroendevård
- Läkemedelscentralen
- Inköp & lager
- Linneförrådet

Markku Kautiainen
Överläkare
Överläkare, specialist inom geriatri och allmänmedicin

Marketta Koskela
Servicechef
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Ansvarar för boenden
- Björkbacka
- Hagalund
- Pedersheim
- Solbacken

Ann-Sofie Larsson
Placeringskoordinator
Servicehandledning Helmi
- Vårdplanering
- Personlig budget

Riitta Lönnbäck
Överskötare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Marjo Orava
Överskötare för primärhälsovårdens öppenvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Anne-Marie Rudnäs
Överläkare
Överläkare i allmänmedicin
Nykarleby

Juhani Salparanta
Ledande tandläkare
Munhälsovård Marja
Kållbyvägen 7
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång A

Veronica Alvik fungerar som gruppens sekreterare.

Senast uppdaterad 15.10.2019