Ledningsgrupp för barn, unga och familjer

Ledningsgruppen för barn, unga och familjer leder verksamheten.

Pia-Maria Sjöström
Social- och hälsovårdsdirektör tf, chefsläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

- Ordförande i social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp
- Kontaktperson för medicinsk forskning

Carola Lindén
Chef för socialomsorgen
Förvaltningskansli
Skolgatan 25 - 27 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång från gården

Maria Aho
Enhetschef för vuxensocialarbete
Vuxensocialarbete
Strengbergsgatan 1
Pb 111, 68601 Jakobstad

Eivor Back
Socialombudsman
socialombudsman.jakobstad@gmail.com

Telefontid
- Måndagar kl. 9 - 10
- Torsdagar kl. 12 - 13

Markus Granholm
Överläkare
Överläkare i barnsjukdomar

Rasmus Isomaa
Verksamhetsledare
Fredrikakliniken

Pia Kotanen
Ledande socialarbetare för barnskyddet
Enheten för familjetjänster

Riitta Lönnbäck
Överskötare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Anne Pirttimaa
Psykolog, familjepsykoterapeut, teamledare
Psykiatrisk mottagning för barn och unga

Katarina Rauhala
Socialarbetare
Omsorg om funktionshindrade, service 0 - 21 år
- Pedersöre och Nykarleby
- Stöd för närståendevård

Telefontid
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8 - 9

Susann Rintamäki
Ledande familjehandledare
Enheten för familjetjänster

Jeanette Wargh
Avdelningsskötare
Barn- och ungdomsavdelning
Barn- och ungdomspoliklinik
Hemsjukhus för barn och unga
Barnastmaskötare

Medlemmarna fungerar turvist som sekreterare.

Senast uppdaterad 31.08.2018