Tillsynsplan

En lagstadgad tillsynsplan för miljöhälsovården uppgjordes för åren 2015-2019. Tillsynsplanen behöver uppdateras årligen eftersom antalet objekt förändras och tyngdpunktsområdena preciseras. För planmässiga inspektioner uppbärs en avgift enligt den godkända taxan.

Den uppdaterade tillsynsplanen för år 2019 godkändes av övervakningssektionen 20.12.2018 § 23.

Tillsynsplanen består av en allmän del samt 3 bilagor. Bilagorna är som följer:

Uppdaterad tillsynsplan 2019 för veterinärvården samt bilagor för tillsynsplan.

Den uppdaterade tillsynsplanen för år 2019 godkändes av övervakningssektionen 20.12.2018 § 24.

Tillsynsplanen utvärderas årligen.

Senast uppdaterad 13.05.2019