Isyyden vahvistaminen

Vanhempien asuessa avoliitossa, isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. 

Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Epäselvissä tilanteissa tai muutoin niin haluttaessa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella lapsen äiti on lapsen huoltaja. Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Maistraatti ilmoittaa lastenvalvojille avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista, ja lastenvalvojat lähettävät sen perusteella vanhemmille tiedotekirjeen isyysselvityksen suorittamisesta.

Isyyden vahvistumisen jälkeen lapselle on mahdollista antaa isän sukunimi, ja isälle tulee elatusvastuu lapsesta. Lisäksi lapsi saa perintöoikeuden myös isään ja isän puoleisiin sukulaisiin. Jos isä kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus perhe-eläkkeeseen.

Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Mikäli vanhemmat asuvat erillään lapsen syntyessä, on lapsen edun mukaista tehdä elatussopimus muualla asuvan vanhemman elatusvastuusta lapseen nähden isyyden tunnustamisen yhteydessä.

Äidin oikeudesta vastustaa lapsen isän selvittämistä on luovuttu vuoden 2016 alussa. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa. Äidin sijaan päätöksen isyyden selvittämisen keskeyttämisestä voi rajatuissa tilanteissa tehdä lastenvalvoja.

Miehellä on oikeus tunnustaa avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vaikka äiti ei olisi käynnistänyt isyysselvittelyä tai äiti on allekirjoittanut isyyden selvittämistä vastustavan lomakkeen.

Jos isyys on epäselvä

Jos miehen isyys on epäselvä otetaan DNA-näyte lastenvalvojan luona.

Jos isä on yhteistyöhaluton, voidaan äidin tai alaikäisen 17 vuotta täyttäneen lapsen halutessa suorittaa isyysselvittely käräjäoikeudessa. Lapsella, joka on täyttänyt 15 vuotta, on kuitenkin oikeus kieltää isyyden selvittäminen. 

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 04.02.2020