Pitkäaikaishoito

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon sisältyvät hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut.

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan vanhainkodeissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla sekä erilaissa hoito- ja sairaskodeissa. Myös järjestöt ja yksityiset yritykset tuottavat laitospalveluja.

Tavoitteena on, että jokainen voisi asua omassa kodissaan muiden palvelujen avulla. Laitoshoitoon turvauduttaisiin silloin, kun muita vaihtoehtoja ei ole. Laitoshoitoa korvaavia palveluja kehitetään valtakunnallisen ohjauksen mukaisesti.

Ikääntyneiden laitoshoidon periaatteista säädetään ns. vanhuspalvelulaissa 980/2012.

Hakiessasi pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaa sinun tai omaisesi tulee täyttää hakulomake "Asumisen tai intervallihoidon hakemus". Hakemus lähetetään hoidon suunnitteluryhmälle. Saadessamme hakemuksesi laadimme kartoituksen hoidon ja huolenpidon kokonaistarpeestasi. Päätöksen perustana käytämme Asumispaikan myöntämisen yleisiä kriteerejä luotetettavan ja oikeudenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Maksut

Laskutamme pitkäaikaishoidosta tuloperusteisen pitkäaikaishoitomaksun.

Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään seuraavissa yksiköissä

Lisätietoa

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 08.08.2019