Skolpsykologer

Skolpsykologen finns till hands när du eller ditt barn upplever bekymmer t.ex. med inlärningen, koncentrationen, utmaningar i den kognitiva* utvecklingen, beteendet och/eller måendet.

Du kan kontakta oss inför förskolestarten, under skolåren och under andra stadiets studier. Du som studerar på ÅA eller Novia i Jakobstad kan också kontakta oss. Kontaktuppgifter till den psykolog som sköter din skola finns i vänstra kanten.

Vi kan göra psykologiska utredningar/kartläggningar och skolmognadsbedömningar. Vi erbjuder också samtalsterapi för barn och ungdomar samt handledning åt föräldrar. I skolorna deltar vi i elevvårdsarbetet samt samarbetar med och konsulterar lärare, kuratorer och skolpersonal. Vi samarbetar också med läkare, fysio-, ergo- och talterapeuter, psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen samt övriga yrkesgrupper enligt dina behov.

För att komma till oss kan du själv ta kontakt. Vi har inga telefontider, utan ringer upp dig om vi inte kan svara. Läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal kan också göra en remiss eller rekommendation.

Avboka din tid om du inte kan komma genom att kontakta din psykolog.

Besöken hos oss är avgiftsfria.

 

* innefattar bl.a. språklig förmåga, visuell-logisk förmåga och minnesfunktioner

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 19.05.2018