Småbarnspsykiatri

Till småbarnspsykiatrin hör arbete med blivande föräldrar samt med barn i åldern 0 - 3 år, och deras familjer.

Vi jobbar förebyggande och fokus ligger på att stödja anknytningen mellan föräldrar och barn, och därmed främja barnets utveckling.

Vården går ut på att stärka relationen mellan barn och föräldrar, och kan innehålla:

  • stöd för föräldrar/blivande föräldrar
  • samspelsbehandling
  • psykologbedömning
  • individuella samtal
  • parsamtal
  • familjeterapeutiska samtal
  • läkarbesök

Kontakt med småbarnspsykiatrin kan ske via den egna rådgivningen, eller via kontakt till Mentalvårdscentralen tfn (06)786 2355.

Till teamet hör psykolog, familjepsykoterapeuter och läkare. Besöken kan ske antingen på mottagningen eller i hemmiljö.

Vården är avgiftsfri.

Läs mera

Länkar
Vår serviceguide

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 23.04.2018