Hagalund

Hagalund är ett effektiverat serviceboende i Nykarleby för dig som är äldre och som inte mera klarar av att bo i ditt eget hem. Hagalund är ett tryggt och trivsamt boende, med personal som hjälper dig dygnet runt.

Vi utgår från att åldrandet är ett naturligt skede i livet. Vi arbetar rehabiliterande och vill bevara de funktioner du har som äldre. Vi stöder, handleder och uppmuntrar både dig och dina anhöriga.

Vi ordnar program som allsång, gymnastik, individuell träning, andakt, bingo och utepromenader. Även olika föreningar besöker oss och ordnar olika program.

Ett par veckor efter att du fått boendeplats ordnar vi anhörigsamtal. Vi ger då allmän information om Hagalund och skriver ett hyresavtal. Kontakten till anhöriga bör vara kontinuerlig för att vården ska bli optimal. Vi har inga bestämda besökstider, anhöriga får komma då det passar dem.

På Hagalund finns 48 boendeplatser fördelade på fyra moduler.
Två moduler är demensboende med enskilda rum. En modul är vanligt serviceboende och har också enskilda rum. Rummen är möblerade med säng, nattduksbord, bokhylla, bord och stol. Eget WC och dusch finns i varje rum.

Den fjärde modulen är serviceboende med dubbelrum och taklift. Boenden i denna modul har stort hjälpbehov.

För att göra rummen hemtrevliga kan du som boende ta med lite egna saker.

Vår läkare kommer vanligen på ”rond” en gång i veckan. Däremellan kan vi också kontakta läkaren vid behov.

För att ansöka om plats till Hagalund behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för beviljande av boendeplats för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boendet på Hagalund fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Läs mera i vår serviceguide

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 21.11.2018