Delaktighetsarena

09.04.2019

Osterbottens delaktighetsarena

INBJUDAN

Österbottens delaktighetsarena

Tid: onsdagen den 24.4.2019 kl. 9–19

Plats: Campus Alere, Wolffskavägen 31, Vasa

Anmälningen senast den 17.4.2019

Välj i samband med din anmälan de presentationer, workshoppar och faktapresentationer du vill delta i. Du kan komma när som helst och stanna hur länge du vill. Tillfället är kostnadsfritt och tvåspråkigt.

Delaktighetsarenans broschyr och program

 

VAD ÄR DELAKTIGHETSARENA?

En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter – du och jag – har möjlighet till en smidig, aktiv vardag där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta är resurser för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna som leder till goda resultat. Delaktighetsarenan erbjuder anföranden, korta faktapresentationer, workshoppar med olika perspektiv på delaktighet.

FÖR VEM?

Alla som är intresserade av att påverka och utveckla vårt gemensamma samhälle är välkomna med på Delaktighetsarenan. Den huvudsakliga målgruppen för seminariet är personer som i sitt arbete eller på fritiden arbetar med att främja delaktighet och påverkansmöjligheter för invånare, klienter eller medlemmar. Särskilt föreningar och organisationer, anställda inom stat och kommun, förtroendevalda och medlemmar i olika påverkansorgan samt aktörer och företagare inom social- och hälsovården och välfärdssektorn.

 

TEMAN

Detta år behandlas delaktighet genom följande teman:

Alla med

Vad betyder delaktighet och hur har dess betydelse förändrats? Vilket mervärde ger delaktighet för samhället och invånarna? I Österbotten utvecklas nya sätt för medborgarmedverkan. Den tredje sektorn, den offentliga och den privata sektorn vill erbjuda invånarna fungerande kanaler för interaktion och påverkan med beslutsfattare och arbetstagare. Vi diskuterar också hur kommunerna kan uppmuntra invånarna att ordna olika tillställningar och evenemang.

Klienterna som förnyare

Klienterna är de bästa sakkunniga på de tjänster som de använder. Hur möts klienternas behov och tjänsteproducenternas utbud? Med vilka metoder görs människor delaktiga i att utveckla tjänster? Kan servicedesign ge bättre klientupplevelser och bättre kvalitet? På Delaktighetsarenan diskuterar vi klienternas betydelse för utvecklingen av tjänster och bekantar oss med servicedesign.

Delaktig i arbetslivet

Det sägs att arbete är det bästa socialskyddet. Arbetet hjälper oss att hålla fast vid vardagen, ökar självkänslan och erbjuder sociala kontakter. Hur kan så många som möjligt få möjlighet till arbete och olika slags sysselsättande verksamhet? På Delaktighetsarenan behandlas relationen mellan arbete och delaktighet.

Den digitala vardagen

Livet flyttar ut på nätet och en allt större del av informationen och servicen finns i elektroniskt format. Vilka möjligheter ger digitaliseringen för människor i olika livssituationer? Vilken typ av stöd behövs för den digitaliserade vardagen så att alla kan hänga med i utvecklingen? Under Delaktighetsarenan diskuterar och testar vi den digitala vardagen och olika hjälpmedel, särskilt inom social- och hälsovårdstjänsterna.

 

PRESENTATIONER

Delaktighetsarenan erbjuder bland annat följande anföranden:

Medborgarsamhället– en resurs och en möjlighet

Aaro Harju | filosofie doktor

Medborgar- och föreningsverksamhet är centrala i ett medborgasamhälle. Medborgarverksamhet är människans aktiva agerande utåt från sig själv, tillsammans med andra för det allmänna bästa. Medborgarverksamhet kan inte byggas på tvång, skyldigheter eller ersättningar, utan den grundar sig i att människan vill delta och agera. Medborgarsamhället är idag både en samarbetspartner för den offentliga sektorn och en viktig motkraft till den. Hur kan medborgarsamhället bibehålla sin position som resurs och möjlighet igenom stora samhällelig förändringar?

 

Jakten på det sociala kapitalet

Fredrica Nyqvist | lektor i socialpolitik, Åbo Akademi

Socialt kapital är ett omdiskuterat begrepp som påstås bidra till demokrati, välstånd och hälsa. Socialt kapital kopplas ofta till livskvalitet, välfärd och lycka. Är det sociala kapitalet en metafor för allt som är gott? Om det är så, skulle det inte löna sig för den enskilda individen, närsamfundet och samhället att gemensamt inleda jakten på det sociala kapitalet t.ex. genom att skapa förutsättningar för samarbetet mellan föreningarna och den offentliga sektorn?

Samarbete i samhället på ett nytt sätt
Jaakko Blomberg | medborgaraktiv-innovator, Yhteismaa

Jaakko Blomberg har fått uppmärksamhet för sin medborgaraktivism, även internationellt, och förolika projekt som fört människor samman på nya sätt. Blomberg är en drivande kraft bakom många av Helsingfors stora evenemang såsom Städdagen och Helsinki Sauna Day. År 2016 valdes han till Årets stadsbo.

Tack vare teknologins utveckling är det allt lättare att nå människor, vilket i sin tur har skapat en ny kultur för samarbete i samhället. Jaakko Blomberg berättar genom konkreta exempel vad det innebär i praktiken – och hur man får folk med på noterna.

 

Varmt välkommen till Österbottens delaktighetsarena!

Läs mera:

www.dittosterbotten.fi/delaktighetsarena/

Delaktighetsarena på Facebook

#Delaktighetsarenan2019

Mera information:

Irina Nori, Österbottens förbund:  irina.nori@obotnia.fi, tel. 0440 320 644

Pia Söderholm, Österbottens Föreningar: pia.soderholm@pohy.fi, tel. 050 336 3382                                                

Jussi Koiranen, Österbottens Föreningar: jussi.koiranen@pohy.fi, tel. 050 332 4248

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018