Hedbon yhteiset lounaat jatkuvat siirtymäkauden aikana

21.08.2019

Lehdistötiedote: Hedbon yhteiset lounaat jatkuvat siirtymäkauden ajan

Pedersören kunnassa sijaitsevan Hedbon senioriasumisen asukkaat, omaiset ja hen­ki­­­löstö otetaan mukaan suunnitteluun, jotta toiminnan siirtyminen sosiaali- ja ter­veys­vi­raston alai­­suuteen 1.9. sujuu joustavasti.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta päätti eilisessä kokouksessaan (20.8.) hylätä omai­­­sen kirjelmään sisältyneet vaatimukset ja toiveet, jotka liittyivät päätökseen siitä, että Pedersören kunnassa sijaitsevan Hedbon senioriasumisen toiminta siirtyy alueellisen so­si­aali- ja terveysviraston alaisuuteen.

Kirjelmässä muun muassa kritisoitiin tiedonkulkua asumisyksikön asukkaille, omaisille ja hen­­kilöstölle.

– Aloite toiminnan luovuttamisesta tuli Hedbon senioriasumisen hallitukselta, ja asiasta on kes­­kusteltu vuosien ajan. Yksityisen yhdistyksen harjoittaessa toimintaa se vastaa si­säi­­sestä ja ulkoisesta tiedotuksesta itse. Olemme tehneet yhteistyötä tiedotuksen osalta sen jälkeen, kun varmistui, että otamme toiminnan hoitaaksemme. Itse olisimme mie­lel­läm­me tie­dot­ta­neet asiasta asukkaille, omaisille ja henkilöstölle jo varhaisemmassa vaiheessa, jos si­tä olisi pyy­detty, sanoo vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia-Maria Sjöström.

 

Joustava siirtymäaika ja yhteiset lounaat

Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa tehostettua palveluasumista ja kotihoitoa. Sjöström toteaa, et­tä kaupunki ei voi tarjota kunnallisin varoin toimintaa, joka vastaisi tähän saakka yksityisin va­­roin harjoitettua toimintaa.

–  Ympärivuorokautisesta hoidosta ei ole keskusteltu missään vaiheessa, ei myöskään yö­ai­kai­­sesta henkilöstöstä. Ajan mittaan Hedbo muutetaan vammaisten asumisyksiköksi, mutta ny­­kyiset asukkaat saavat asua siellä joustavan siirtymäkauden ajan. Tämän myös alue­hal­lin­­tovirasto on hyväksynyt, Sjöström sanoo.

Sjöströmin mukaan kotihoito käy vastaisuudessa yksikössä asukkaiden yksilöllisten palvelu- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti.

– Tietyn aikaa pyrimme lisäksi pitämään henkilöstöä paikalla lounasaikana, jotta asukkaat voi­vat halutessaan syödä lounasta yhdessä, Sjöström sanoo.

 

Sekä asukkaiden että omaisten kanssa keskustellaan

– Hedbossa on paikat 18 henkilölle. Nykyään siellä on 14 asukasta, joista osa täyttää te­hostetun palveluasumisen vaatimukset. Noudatamme joitakin erityisjärjestelyjä niin kauan kuin he asuvat Hedbossa, kertoo vanhushuollon päällikkö Pirjo Knif.

Knifin mukaan työntekijät ovat saaneet esittää toiveita tulevista työpaikoistaan. Osa on ha­lun­­nut jäädä Hedbohon siksi aikaa, kun erityisjärjestelyjä tarvitaan.

Knif ja Sjöström painottavat, että sekä asukkaiden että omaisten kanssa keskustellaan jär­jes­telyistä, jotta siirtymävaiheesta tulee mahdollisimman saumaton.

 

Lisätiedot

  • Pirjo Knif, vanhushuollon päällikkö, 044 787 7240, pirjo.knif@pietarsaari.fi
  • Siw Frostdahl-Blomqvist, osastonhoitaja, 044 785 1592, siw.frostdahl-blomqvist@pietarsaari.fi
Siirry "Ajankohtaiset tiedotteet"-sivulle
Viimeksi muokattu 28.06.2018