Aktuella meddelanden

  • Kom och sommarjobba hos oss
    Läs mer
  • Caféets personal har gjort en egen låt
    Läs mer

Rekrytering

Rekrytering startsida uppdateradbild

Vardagshjältar

Malmska smärtrehabilitering

En enhet för smärtrehabilitering i Vasa sjukvårdsdistrikt startade i tiderna på Östanlid sjukhus. Vården och rehabiliteringen vid enheten utgick från första början från det nyaste inom smärtforskning med helhetsperspektiv på individen och målsättningsbaserad vård.

Enheten har fortsatt att utvecklas och ständigt implementera det nyaste när det gäller långvarig smärta och smärtrehabilitering. Enheten har varit en förebild för otaliga andra smärtenheter i landet, den har producerat många erkänt mycket duktiga terapeuter och ett tiotal specialistläkare i fysiatri. Alla i personalen går ständigt i vidareutbildningar både nationellt och internationellt för att allt bättre kunna förstå de komplexa komponenterna vid smärta. Nu senast i oktober deltog personal på Svenska smärtforum i Umeå.

Teamarbete på enheten ger engagemang och arbetstrivsel vilket är mycket viktigt för att kunna stöda och coacha individer med svår smärta till en bättre funktionsförmåga och högre delaktighet. De senaste åren går utvecklingen allt mer mot bättre samarbete mellan olika aktörer runt individen i vardagen. Digitala möten med hälsocentraler och företagshälsovårdsenheter i hela Österbotten har blivit en vardag hos oss. Enheten utgör tillsammans med smärtpolikliniken vid Vasa centralsjukhus; Smärtcentrum i Österbotten. Vid centralsjukhuset erbjuds bl.a. vård enligt det nyaste inom neurostimulation.

Smärta och posttraumatisk stress är en vanlig kombination speciellt hos krigstraumatiserade nyinflyttade, här samarbetar enheten bl.a. med traumacentrum i Helsingfors. Smärtrehabiliteringen finns i gamla Malmska sjukhusets första våning i Jakobstad.

Personalen på Malmskas smärtrehabilitering